Yönetim Danışmanlığınızı Nasıl Alırdınız?

Yeteneklerin bir organizasyonda uzun süre tam zamanlı çalışması paradigması eskiyor. Yetenekler ve şirketler artık daha serbest bir biçimde, farklı iş formatlarında (freelance, kısmı zamanlı, proje bazlı, çağrı bazlı, konu uzmanlığına dayalı (‘subject matter expert’), uzaktan vb.) buluşmanın yollarını arıyor. Bu sebeple hem Türkiye’de hem yurtdışında aracı platformlar kuruluyor. (Bizden son zamanlarda kurulan yeni bir girişim; https://workflex.com.tr) Bu durum tabii ki danışmanlık – özelde yönetim danışmanlığı sektörünü de etkiliyor.


Yönetim danışmanlığı da görebildiğim kadarıyla bir süredir bir tür ‘kimlik bunalımı’ içerisinde. Bunun birkaç temel nedeni var;

  • Müşterilerin kompleks ihtiyaçlarına çözüm üretmek için giderek farklı uzmanlıkları bir araya getirme gereksinimi,

  • Bu uzmanlara ulaşmanın, elde tutmanın, tam zamanlı istihdam etmenin gitgide zorlaşması,

  • Şirketlerin iç ekiplerinde güçlü & danışman kökenli uzmanların daha çok yer almaya başlaması,

  • Teknolojinin hemen her alanda klasik danışmanlığın emek yoğun süreçlerinin yerini almaya başlaması,

  • Özellikle kriz & belirsizlik zamanlarında müşterilerin ‘büyük proje iştahının’ azalması,

  • Büyük projelerin başarısının sadece sistemsel, teknolojik, süreçsel çıktıların kalitesine değil organizasyonel davranış değişikliğine de bağlı olduğunun anlaşılması, bu anlamda daha derin bir müşteri – danışman ilişkisine ihtiyaç duyulması…


Danışmanlıkta Farklı Format Arayışları; Virtüel Dönem


Müşteriler, kendi şartlarına göre en iyi insanlara erişmek istiyor. Aynı zamanda hızlı, daha düşük maliyetli, proje kapsamı ve değişim yönetimi açısından daha yönetilebilir şartlarda bir araya gelmek istiyor. Bu şartlarda, belirli bir proje için büyük ekiplerin aylarca sahada çalıştığı, veri alıp, sayfalarca raporlar oluşturup, sunumlar yaptığı, daha sonra müşteriye çıktıları teslim edip, iyi ihtimalle uygulama destek verdiği geleneksel danışmanlık modeli günümüz ihtiyaçlarına ne kadar uygun?


Bu anlamda virtüel danışmanlık modellerinin yaygınlaşması da sürpriz değil. Nedir bu? Müşterilerin, ihtiyaç duydukları zaman hevesli ve kendini işine adamış profesyonellerden ihtiyaç duydukları tavsiye ve desteği sanal olarak aldığı esnek bir model aslında… Buna bir tür ‘CaaS’ da diyebiliriz. (Consulting as a service)


Özellikle

  • Belirli bir eğitimi tamamlayan ama projeye nereden başlayacağını bilemeyen,

  • Benzer her şeyi daha önce yapmış biriyle kısa bir konuşma yapabilmeyi dileyen,

  • Bir projeyi daha iyi yapabileceğini düşünen, ancak nasıl yapacağını kestiremeyen,

  • Uzun vadeli bir proje sırasında sürekli ancak tam zamanlı bir destek isteyen,

organizasyonlar için – ki sayıları gördüğümüz kadarıyla artıyor-, virtüel modeller klasik yönetim danışmanlığı yöntemlerine alternatif oluyor.


Uzaktan Çalışma Döneminde Danışmanlığın 4 Farklı Formu


Özellikle uzaktan çalışma döneminde danışmanlık iş yapışının basitten karmaşığa 4 farklı şeklini aşağıdaki gibi değerlendiriyoruz.


1 - Tıkla & indir metodoloji havuzu;


Bizde söz konusu projeyi yapacak yetenekler var, tek ihtiyacımız olan metodoloji konusunda daha sağlam gitmek” diyen organizasyonlar ‘tıkla & indir metodoloji’ havuzlarından yararlanabilir. Eskiden metodoloji “know how” niteliğinde idi. Meşhur üst sınıf bir danışmanlık şirketinin ‘milyon dolarlık framework’leri hakkında bir habere bile denk gelmiştim… Bilgiden çok deneyimin & bilgeliğin anlam kazandığı çağımızda, ‘know – how’lara tek başına erişmek daha bir mümkün hale geldi. Bu anlamda pek çok örnek var; bir tanesini paylaşıyorum. > https://www.slidebooks.com/collections/discounted-bundle


Sektöre özgü operasyon modellerinden, organizasyonel yapılanmaya, süreç haritalarından, farklı temalardaki yönetim sunumlarına kadar pek çok güzel bilgiyi derleyip toplamışlar… Bir grup danışmanın şirketlerinden ayrıldıktan sonra kurduğu bir girişim bu... Ben yalnızca örnek olarak ilettim ancak Google’da aratarak benzerlerine rastlayabilirsiniz - veya bunun için danışmanlık alabilirsiniz! :)


2 - Anlık Uzmanlık İhtiyaçları;


Genellikle belirli bir iş / proje için saat bazlı danışmanlık ihtiyaçlarını bu sınıfta değerlendirebiliriz. Bir yönetim strateji çalıştayının fasilitasyonu, hedef belirleme sürecinde bir grup yönetici için hedefleme koçluğu, kritik bir işe alım için değerlendirme desteği veya kritik bir üst düzey işten çıkarma için ‘outplacement’ desteği gibi örnekler verebilirim. Belirli bir çerçeve sözleşme yaparak -veya buna ihtiyaç duymadan da- bu tip bir çalışma formu mümkün…