top of page

ENNEAGRAM NEDİR?

Enneagram Nedir?

Enneagram, modern versiyonlarında bireysel koçluk, takım koçluğu ve organizasyon kültürü analizlerinde kullanılan bir «kişilik yapısı haritalandırma» metodolojisi. Kökenini Pisagor matematiği, felsefe, psikoloji, maneviyat ve farklı mistik perspektiflerin bir kesişiminde buluyor ve 1900’lerin ilk yarısında G.I. Gurdjieff tarafından yeniden keşfedilip, bilinir kılınıyor. Ardından Oscar Ichazo ve Claudio Naranjo tarafından psikoloji bilimine uyarlanıyor ve böylelikle Enneagram’ın koçluktan, takım fasilitasyonuna, organizasyon incelemeden, kariyer yönlendirmeye, eş veya çocuk ilişkileri gibi ikili ilişkilerin analizi ve gelişiminden, pazarlamaya pek çok alanda kullanımına kapı aralanmış oluyor. Conscious Business olarak Enneagram'ın bireysel & profesyonel analiz, koçluk ve takım dinamikleri analizine yönelik geliştirilmiş özel bir versiyonu ile çalışıyoruz.

Enneagram çok güçlü bir araç ve teknoloji, çünkü eylemlerimize yön veren temel motivasyonları hatta bilinçdışı stratejilerimizi ve kaygıdan doğan savunma stratejilerimizi anlamaya yardımcı oluyor; hem de birey için olduğu gibi, takım ve organizasyonlar seviyesinde de. 9 ana Enneagram tipi, 27 alt tip, bu alt tiplerin dinamik geçişkenlikleri, her tipin kanat uyarlamaları, ve kendine özel gelişim yolları ile birlikte, yalın ve derin bir kavrayış sunuyor. Bireyleri, takımları veya organizasyonları «sınıflandırmak» veya «etiketlendirmek»ten ziyade, farkındalık ve gelişim için patikaları ortaya koyuyor. Değişime dirence yol açan gizli kalıpları her tipe özel olarak keşfediyoruz, ve her tipe özel olarak gelişim patikaları oluşturuyoruz.

Şimdiyi yaşa; geçmiş ya da gelecekle değil şimdiki zamanla ilgilen, burada ol. Mevcut olmayanı değil, var olanı gör. Kendine masal anlatmayı & hikayeler uydurmayı bırak, gerçeği yaşa. Aşırı düşünmeyi de bırak. Aksine, duyumsa ve gör. Manipule etmek, açıklamak, haklı çıkarmak veya yargılamak yerine yalnızca ifade et. Tatsızlık ve acıyı da zevk gibi kabul et, bastırma. Farkındalığını kısıtlama. Eylemlerin, duyguların ve düşüncelerin için tam sorumluluk al. Olduğun gibi olmaya teslim ol. 

Claudio Naranjo

Bir Koçluk, Takım Koçluğu ve Organizasyonel Değişim Yönetimi Aracı Olarak Enneagram

Enneagram, temel olarak deneyimlere anlam vermemize ve yaşantımızı düzenlememize yarayan örüntüyü ortaya çıkarıyor. Temel amacımız şu: birey ya da grup «neyi neden yaptığını» gördüğünde, diğer bir değişle tekil olayları yerleştirdiği çerçevenin kendisini de görünür kıldığında değişimi hızlandırabiliriz. Hatta diyebiliriz ki bu pek çok kişi ve takım için «aha!» etkisi yaratıyor ve iç mekanizmayı görmek bile tek başına dönüştürücü olabiliyor. Buna ister kişilik örüntüleri, ister bir takımın karar alma tutumları, isterse bir organizasyonun kültürünün ve bu kültürün güçlü ve engelleyen yanlarının keşfedilmesi olarak bakalım, amaç «kör noktaları» bilinir kılmak ve her Enneagram tarzının olumlu özelliklerine nasıl erişilebileceğine odaklanmak…

Organizasyonel Açıdan Bakıldığında...

Öğrenen organizasyon teorisi bize yalnızca eylemleri & davranışları değiştirerek sonuçları değiştiremeyeceğimizi, bunun için varsayımlarımızı ve bu varsayımları oluşturan bağlamları sorgulamamız gerektiğini söylüyor.  Enneagram, bu açıdan çağın en önemli yetkinliklerinden biri olan «öğrenme çevikliği» ve «öğrenmeyi öğrenme» konularına farklı ve samimi bir bakış açısı sunuyor; derine inme ve kalıcı dönüşümü tetikleme fırsatını… Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgilere blogumuzdaki ilgili makalelerden ulaşabilirsiniz.

«Öğrenen organizasyonun kalbinde şu bakış açısı yatar; kendimizi diğer insanlardan veya takımlardan «ayrı» görmek ve problemlerin «dışarıdan» kaynaklandığını düşünüp durmaktan vazgeçmek ve davranışlarımızın çevremizi nasıl şekillendirdiğinin ve mevcut problemlere nasıl katkıda bulunduğunun farkına varmak…»

Peter M. Senge

Integrative Enneagram Solutions Hakkında

Conscious Business'ın iş ortağı olan Integrative Enneagram Solutions Güney Afrika merkezli, birey, takımlar ve organizasyonlar için Enneagram çözümleri sunmaya odaklanmış muhteşem bir organizasyon. Enneagram modelinden ilham alarak inovatif, akıllı, sezgisel, kullanımı kolay ve teknoloji, istatistik ve araştırma biliminin tüm güncel  olanaklarından yararlanan ürünler üretmeye odaklanıyorlar. Bunu yaparken de Cludio Naranjo dahil Enneagram'ın dünyadaki fikir önderleri ile sıkı bir ilişki içindeler. 

Bireysel Analiz ve Takım Dinamikleri Envanterleri, akıllı bir soru seti ile modellenmiş durumda ve tüm dünyada 100.000'ü aşkın örneklemden elde edilen bilgilere dayalı olarak güvebilirlik oranı %95'in üzerinde. Envanterlerin içeriği ise danışana bilgi vermenin ve "kim olduğuna dair" bir takım doneler sunmanın çok ötesine geçiyor; kişide ve gruplarda davranışa şekil veren derin dinamiklerin karşılıklı ilişki içerisinde yorumlanmasına yönelik "çarpıcı" noktalara dokunuyor, kişinin ya da grubun "kendi üzerine çalışmalarına" destek olan yaratıcı ve "denenmiş" pratikler sunuyor ve koç - danışan ilişkisine analitik bir yorum katıyor. Bu haliyle, koçluk ve fasilitasyon uygulamalarında psikoloji bilimi, maneviyat, yoga, çalışma hayatındaki modern yönetim danışmanlığı perspektifleri ve değişim yönetimi tekniklerini harmanlayan Conscious Business için önemli bir katma değer sağlıyor. 

ENNEAGRAM'IN BİREYSEL FAYDASI

 • Kişinin «neyi neden yaptığını» anlamaya odaklanır

 • Kişisel farkındalık seviyesini arttırmaya odaklanır

 • Kişinin ilişkilerinde "bilinçdışı tepkiden" ziyade "bilinçli eyleme" yönlendirilmesine odaklanır

 • İşe «yarayan» ve «yaramayan» davranışlara yönelik farkındalık oluşturur

 • Kişisel gelişim & dönüşüm için "evrimsel" ya da "devrimsel" yol haritaları ve uygulama pratikleri sunar

 • Kendini ve başkalarını «olduğu gibi kabullenme» noktasında özsaygı ile çalışır

 • Kişinin "kişiliğinin" ötesine uzanan bütünleşme yolu ile ilgili ilham sunar ve patikalar önerir

 • "Otantik liderlik" tutumunun derinleştirilmesine destek olur, liderin etki alanını arttırmasına yönelik fırsatları görünür kılar

ENNEAGRAM'IN TAKIMLARA FAYDASI

 • Takım üyeleri hakkında üyelere birbirleri hakkında daha derin bilgi sahibi olma fırsatı sunar

 • Yargılama, eleştiri davranışlarını azaltır, toleransı arttırmaya odaklanır

 • Takımın potansiyel çatışma ve zorluklarına yönelik perspektif sunar

 • Takım üyelerinin «sağlıklı» çatışmalara girmelerine fırsat yaratır

 • Takım üyelerinin «gerçek» katkılarının anlaşılması ve doğru takım rollerinin dağıtılmasına yardımcı olur

 • Takım içi iletişimin niteliğini arttırır ve ortak bir yönetim dili oluşturulmasını sağlar

 • Sahne arkası takım politiklerinin azalmasına destek olur

 • Değişim yönetimine hız kazandırır, değişim korkusunu azaltır & adım atmaya yönelik cesaretlendirir

ENNEAGRAM'IN ORGANİZASYONLARA FAYDASI

 • Kurumun kültürel DNA’sını anlamaya ve «kolektif - organizasyonel bilinçdışı»nı anlamaya yardımcı olur

 • Değişim yönetimine hız kazandırır, değişim korkusunu azaltır

 • Doğru ve gerçekten "kurumun kişiliğine özgü" değişim yönetimi adımlarının atılmasını sağlar

 • «Diversity» / organizasyonel çeşitliliğin tam olarak anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlar

 • Sahne arkası organizasyonel politiklerin azalmasına destek olur

 • Liderlik modeli ve gelişim araçları, planlamaları için çok zengin bir kaynak yaratır

 • Organizasyonel davranışa yönelik ortak bir algı, dil ve tutum birliği oluşturulmasına destek olur

 • Organizasyonel yaratıcılığı destekler

 • Yetenek yönetimine destek olur

İNSANLAR NE DİYOR?

Enneagram kendine has, derin ve dinamik bir araç ve hayatınızı değiştirme gücü var. iEQ9 envanteri ise son derece sağlam ve sürece tümüyle güveniyorum. Benim hayatımı nasıl etkilediğini düşününce hissettiğim heyecanı anlatamam ve hayatını yeniden ele almak isteyen herkese öneriyorum.  

 

TRUDY BLAKE 

Profesyonel Koç

bottom of page