top of page

ENNEAGRAM TEMEL TAKIM DİNAMİKLERİ ANALİZİ

Takımın "DNA"sını bil, "ruhunu" hisset ve insanları harekete geçir

Etkili takımlar kurmak, organizasyonların iyi performans göstermesi için bir gereklilik, ve ne yazık ki takımları tekil bireylerin ötesinde "yaşayan bir organizma" olarak anlamak, uyumlandırmak, değerlendirmek ve geliştirmek bir o kadar zor. Takım çalışması, işbirliği kurma başta olmak üzere bugünün iş takımlarından beklediğimiz yetkinliklerin gelişmesi, takımı oluşturan bireylerin kendileri ve başkaları hakkında farkındalık seviyesinin artmasını gerektiriyor. Enneagram Takım Dinamikleri Analizinin temel amacı, bu doğrultuda takımın kendisiyle ilgili farkındalığını arttırmak, takım üyelerinin ve genel olarak takımın kendisinin Enneagram tipini keşfetmek, bu tiplerin takım dinamiklerini nasıl etkilediğinin resmini ortaya koymak ve takımın bütünsel gelişimi için yol haritası ortaya koymaktır. 

Süreç:

Tanışma

Takımın amacı, mevcut durumu, takım üyelerinin takımla olan ilişkisini belirleyen yapısal & yapısal olmayan faktörler değerlendirilir ve Envanter uygulaması için proje yönetimi hazırlığı yapılır.

Takım Enneagram Tipi Analizi

Conscious Business tarafından paylaşılacak olan Integrative Enneagram Envanteri bireysel olarak tüm takım üyeleri tarafından tamamlanır, Envanter sonuçlarına bağlı ön analizler gerçekleştirilir. 

Geribildirim

Analiz sonuçları, proje planına bağlı olarak takım liderine / takım üyelerine ve/veya tüm takıma aktarılır. Tercihe bağlı olarak bireysel geribildirim uygulanır. Tüm takım üyelerini kapsayan 1 günlük (ihtiyaca göre değişebilir) bir takım fasilitasyonu gerçekleştirilir.

Takip

Eğitim ve/veya geribildirim seanslarının ardından takım gelişimine yönelik uygulama yol haritası paylaşılır ve takip edilir.

Analizin Odağı:

Bireysel analizde olduğu gibi, takım dinamikleri analizinde de takımın kolektif davranışlarını belirleyen "kişilik" özellikleri, takımın "neyi neden yaptığını" belirleyen motivasyon faktörleri, potansiyel güçlü yanları ve bu özelliklere ulaşmayı engelleyen bilindışı mekanizmalar iredelenir. Lider(ler)in ve/veya takım üyelerinin farklı tiplerinin takım dinamiklerini nasıl etkilediği net olarak tariflenir ve ilişkideki problemli alanlar veya tekrarlayan "iletişimsel kazalar" üzerine çalışılır. Temel olarak kişinin "kendisi ve diğerleri" hakkında derin farkındalık oluşturma ve birlikte çalışma sürecinin iyileştirilmesi amacıyla uygulanan bu ilk faz çalışmasında yanıt aranan ana sorular şunlardır:

 • Takımın genel karakterinden doğan güçlü yanları ve gölge yanları neler?

 • "Düşünen" bir takım mı, "hisseden" bir takım mı, "yapan" bir takım mı?

 • Takım rolleri dengeli dağılmış durumda mı, takım çeşitliliğinden bahsetmek mümkün mü?

 • Takım üyelerinin bireysel motivasyonları takımın amacıyla örtüşüyor mu?

 • Takım üyeleri birbirini ne kadar iyi tanıyor? 

 • Takım "sağlıklı" çatışmalara girebiliyor mu? Yoksa "derin sessizlikler" veya "yapıcı olmayan" tartışmalar mı oluyor?

 • Takım üyeleri birbirine güveniyor mu?

 • Takımın gücünü ortaya koymak için neye ihtiyacı var?

Rapor İçeriği:

Takım raporunun elde edilebilmesi için tüm takım üyelerinin bireysel envanteri doldurmaları gerekmektedir. Takım envanteri, bireyel envanterlere ek olarak üretilmektedir. Integrative Enneagram Takım Raporu içeriğinde şu alt başlıklar bulunur:

 • Takımın ana Enneagram tipi ve yorumları

 • Takımın motivasyon faktörleri, davranışsal motifler ve psikodinamik durumları

 • Takımın kör noktaları, güçlü yanları ve engelleri

 • Takımın düşünme, hissetme ve harekete geçme merkezlerinin kullanımı

 • Takımın ortak değerleri ve çelişen değerleri 

 • Takımın genel olgunluk seviyesi

 • Strateji belirleme, planlama ve uygulama aşamalarında takım dinamikleri

 • Takımın "gerilim" alanları ve seviyeleri

 • Takımın karar alma alışkanlıkları ve gelişim önerileri

 • Takımın gelişme yolu & gerileme yolu

 • Takımın olgunlaşması için kanat tiplerin farkındalığı

 • Lider ve takım etkileşimi

 • Takıma özgü geribildirim alma & verme teknikleri

 • Takıma özgü çatışma alanları & çatışma yönetimi teknikleri

 • Takıma özgü olgunlaşma önerileri

İlgileniyorsanız Bize Yazın:

Örnek bir takım dinamikleri analizi raporu görmek ve süreçle ilgili daha detaylı bilgi almak için bize yazın. 

Teşekkürler, mesajınız ulaştı.

bottom of page