top of page

ENNEAGRAM PROFESYONEL KOÇLUK

Kendini, ilişkilerini ve işini dönüştür

Enneagram Profesyonel Koçluğun amacı, kişinin ana Enneagram tipini ve alt tipininin keşfetmesinin yanı sıra, bu tipin iş ilişkilerine olumlu & olumsuz yansımalarını değerlendirmek ve kişinin kendisinde, ilişkilerinde ve işinde dönüşüm fırsatlarının ortaya çıkmasına destek olmaktır. Integrative Enneagram Envanteri uygulamasının ardından geribildirim seansı, koçluk görüşmeleri, dönüşüme yönelik farklı pratikler ve Kundalini Yoga egzersizleri sunulmaktadır. Minimum 2 seans olmak üzere danışanın belirleyeceği bir süre boyunca Enneagram koçluğu yapılmakta ve süreç danışanın tercihlerine bağlı olarak "online" şekilde paylaşılan farkındalık egzersizleri & oyunları ile desteklenmektedir.

Süreç:

Tanışma

Kişi ile çalışmanın amacını belirlemek amacıyla ön değerlendirme gerçekleştirilir.

Enneagram Tipi Analizi

Conscious Business tarafından paylaşılacak olan Integrative Enneagram Envanteri tamamlanır ve ana ve alt Enneagram tiplerinin ön analizi gerçekleştirilir. Envanteri tamamlamak yaklaşık 45 dakika sürmektedir.

Geribildirim Görüşmesi

Envanter sonuçları yorumlanır ve koçluğun sürecinin ana yönelimi belirlenir. Kişisel çalışma önerileri oluşturulur. Bu görüşme yaklaşık 2 saat sürmektedir.

Koçluk Süreci

İlk geribildirim görüşmesinin ardından koçluk süreci başlar. Enneagram koçluğu seansları ortalama 1.5 saat sürer. Her seans kişisel çalışma önerileri ile desteklenir. Geribildirim görüşmesi haricinde koçluk alınması kararı kişiye aittir.

Analizin Odağı:

Temel analizde olduğu gibi, bu analizde de kişinin davranışlarını belirleyen bilinçaltı motivasyon faktörleri, inanç kalıpları, savunma mekanizmaları, farkında olunmayan "kör" noktalarına eğilinir ve gerçek "potansiyelin" farkındalığı ve açığa çıkmasına yönelik zihinsel, duygusal ve bedensel egzersiz önerileri oluşturulur. Buna ek olarak  envanter kapsamında profesyonel yaşama yönelik detaylı analiz ve değerlendirmeler paylaşılır.  Enneagram koçluğu süresince, kişinin gerçekleştirmek istediği hedeflere yönelik çalışmalar yapılır. Temel olarak "hedeflenen başarıyı deneyimlemeye" odaklanan bu çalışmanın odak alanlarına birkaç örnek vermek gerekirse;

 • Doğru liderlik kararları almak, "yeniyi" yaratma cesareti gösterebilmek

 • Kendi "gerçeğini" ortaya koyabilmek

 • Karmaşayı, belirsizliği, değişimi yönetmek 

 • Daha doyurucu iş ilişkileri kurmak

 • Takıma güvenmek, takım tarafından güvenilmek

 • Yeni kariyer olanaklarını, fırsatlarını keşfetmek & harekete geçmek

Rapor İçeriği:

Integrative Enneagram Standard rapor içeriğinde şu alt başlıklar bulunur:

 • Ana Enneagram tipi ve yorumları

 • Motivasyon faktörleri, davranışsal motifler ve psikodinamik yorumlar

 • Kör noktalar, güçlü yanlar ve ikisini buluşturmanın önündeki zorluklar

 • Beden, zihin ve duygu merkezlerinin kullanımı

 • Enneagram 27 alt tipi ve kişisel alt tip yorumları

 • Mevcut psikodinamik duruma özgü "gerilim" alanları ve seviyeleri

 • Kişisel farkındalık ve bütünleşme seviyeleri

 • Gelişim önerileri için kanat tiplerin farkındalığı

 • Gelişme yolu & gerileme yolu

 • Takım içindeki davranış kalıpları farkındalığı

 • İletişim; tipe özgü güçlü yanlar, açmazlar ve aşma yolları

 • Tipe özgü geribildirim alma & verme teknikleri

 • Tipe özgü çatışma alanları & çatışma yönetimi teknikleri

 • Tipe özgü karar verme teknikleri

 • Liderlik ve yönetim stili farkındalığı ve önerileri

 • Kişiye özgü bedensel, duygusal, zihinsel ve tinsel pratiklere yönelik öneriler

İlgileniyorsanız Bize Yazın:

Örnek bir profesyonel değerlendirme raporu görmek ve süreçle ilgili daha detaylı bilgi almak için bize yazın. 

Teşekkürler, mesajınız ulaştı.

bottom of page