top of page

ENNEAGRAM TAKIM DİNAMİKLERİ  KOÇLUĞU

Takım olarak birbirini tanı, uyumlan ve yüksek performansa hazırlan

Organizasyonların takım etkinliğini ve takımlar arası işbirliğini arttırmaya odaklandığın bir dönemdeyiz. Yüksek performanslı takımların kurulması ve geliştirilmesi ile ilişkili derin ve analitik çalışmalara ihtiyaç var.  Bu doğrultda oluşturulan Enneagram Takım Dinamikleri Koçluğu yaklaşımının amacı takımın kolektif farkındalık ve iş zekasını arttırmak, yeni beceri ve davranışları içselleştirmek ve kendi kendilerine koçluk verir bir seviyeye gelmesini sağlamaktır. 

Takım Koçluğu'na Yeni Bir Bakış Açısı:

 

Takım koçluğu, koçun takım üyeleri ile belirli bir süre boyunca çalıştığı ve takımın öğrenme yolculuğuna etkili bir fasilitasyon ve doğru araçlarla yön verdiği bir beraberliği ifade ediyor. Enneagram Takım Dinamikleri Koçluğu yaklaşımında, her takımın "kendine has" bir karakteri olduğu gerçeğinden yola çıkıyoruz ve takımın amacına ulaşmasına yardımcı olmak üzere tasarlanan yolculuk, bu "karakterin" ihtiyaçlarına göre tasarlanıyor.

 

Elbette, her takım üyesinin ortak amaca katkıda bulunma tarzını belirleyen motivasyon faktörleri farklı. Bu faktörleri herkes için görünür kılmak, genelde üzerine hiç konuşulmayan "bireysel motivasyonların farklılığı" veya "çeşitlilik" konusunu fark etmek, bunu bir yetkinlik meselesi olarak değil "iyi ya da kötünün ötesinde" insani bir durum olarak tanımak son derece "iyileştirici" bir ortam sunuyor.  Diğer yandan Enneagram modelinin kendisinden gelen "her tip birbirine bağlıdır" yaklaşımı, en farklı görülen kişiler arasındaki ortak yanların dahi keşfetmesine de olanak tanıyor. Koçluk süreci, önce kişinin kendisini diğerlerinin "aynasında" yeniden tanıdığı, tanıdıkça kendi "otantik katkısından" daha emin olduğu, emin oldukça diğerlerini daha rahat "sorgulayabildiği" bir sağlıklı "diyalog" evresine taşıyor takımı. Bu diyalog kurabilmek "güven" meselesinin özü ve belki de "çalışan bağlılığının" yeni tanımı... Koçluk süreci, nihai olarak "her ihtiyaç duyduğunda bu diyaloğu kendisi kurabilecek bir takım" yaratmayı hedefliyor.

Süreç:

Tanışma

Takımın amacı, mevcut durumu, takım üyelerinin takımla olan ilişkisini belirleyen yapısal & yapısal olmayan faktörler değerlendirilir ve Envanter uygulaması için proje yönetimi hazırlığı yapılır.

Takım Enneagram Tipi Analizi

Conscious Business tarafından paylaşılacak olan Integrative Enneagram Envanteri bireysel olarak tüm takım üyeleri tarafından tamamlanır, Envanter sonuçlarına bağlı ön analizler gerçekleştirilir. 

Geribildirim

Analiz sonuçları, proje planına bağlı olarak takım liderine / takım üyelerine ve/veya tüm takıma aktarılır. Tercihe bağlı olarak bireysel geribildirim uygulanır. Tüm takım üyelerini kapsayan 2 günlük (ihtiyaca göre değişebilir) bir takım fasilitasyonu gerçekleştirilir.

Koçluk

Takım dinamikleri koçluğu süreci başlar ve takım ihtiyaç duyduğu süre boyunca devam eder. Sürecin genel planı takımla birlikte kararlaştırılır. 

Koçluğun Odağı:

Koçluk süreci takım analizi süreci ile başlar ve takımın kolektif davranışlarını belirleyen "kişilik" özellikleri, takımın "neyi neden yaptığını" belirleyen motivasyon faktörleri, potansiyel güçlü yanları ve bu özelliklere ulaşmayı engelleyen bilindışı mekanizmalar iredelenir. Lider(ler)in ve/veya takım üyelerinin farklı tiplerinin takım dinamiklerini nasıl etkilediği net olarak tariflenir ve ilişkideki problemli alanlar veya tekrarlayan "iletişimsel kazalar" üzerine çalışılır. Temel olarak kişinin "kendisi ve diğerleri" hakkında derin farkındalık oluşturma ve birlikte çalışma sürecinin iyileştirilmesi amacıyla uygulanan bu ilk faz çalışmasında yanıt aranan ana sorular şunlardır:

 • Takımın genel karakterinden doğan güçlü yanları ve gölge yanları neler?

 • "Düşünen" bir takım mı, "hisseden" bir takım mı, "yapan" bir takım mı?

 • Takım rolleri dengeli dağılmış durumda mı, takım çeşitliliğinden bahsetmek mümkün mü?

 • Takım üyelerinin bireysel motivasyonları takımın amacıyla örtüşüyor mu?

 • Takım üyeleri birbirini ne kadar iyi tanıyor? 

 • Takım "sağlıklı" çatışmalara girebiliyor mu? Yoksa "derin sessizlikler" veya "yapıcı olmayan" tartışmalar mı oluyor?

 • Takım üyeleri birbirine güveniyor mu?

 • Takımın gücünü ortaya koymak için neye ihtiyacı var?

Takım dinamikleri koçluğu sürecinde odaklanılabilen bazı alanlar şunlardır;

 • Çatışmadan işbirliğine yolculuk

 • Güven oluşturmak ve sağlıklı ilişkiler kurmak

 • Yaratıcılığı arttırmak

 • Çevik takımlarda "doğaçlama" becerisini arttırmak

 • Çeşitliliğin fark edilmesi ve kişiler arası duyarlılık

 • Takımın değişime adaptasyonunu geliştirmek

 • Takımın öğrenme becerilerini arttırmak

 • Bağlılık ve motivasyonu arttırmak

Rapor İçeriği:

Takım raporunun elde edilebilmesi için tüm takım üyelerinin bireysel envanteri doldurmaları gerekmektedir. Takım envanteri, bireyel envanterlere ek olarak üretilmektedir. Integrative Enneagram Takım Raporu içeriğinde şu alt başlıklar bulunur:

 • Takımın ana Enneagram tipi ve yorumları

 • Takımın motivasyon faktörleri, davranışsal motifler ve psikodinamik durumları

 • Takımın kör noktaları, güçlü yanları ve engelleri

 • Takımın düşünme, hissetme ve harekete geçme merkezlerinin kullanımı

 • Takımın ortak değerleri ve çelişen değerleri 

 • Takımın genel olgunluk seviyesi

 • Strateji belirleme, planlama ve uygulama aşamalarında takım dinamikleri

 • Takımın "gerilim" alanları ve seviyeleri

 • Takımın karar alma alışkanlıkları ve gelişim önerileri

 • Takımın gelişme yolu & gerileme yolu

 • Takımın olgunlaşması için kanat tiplerin farkındalığı

 • Lider ve takım etkileşimi

 • Takıma özgü geribildirim alma & verme teknikleri

 • Takıma özgü çatışma alanları & çatışma yönetimi teknikleri

 • Takıma özgü olgunlaşma önerileri

İlgileniyorsanız Bize Yazın:

Örnek bir takım dinamikleri analizi raporu görmek ve süreçle ilgili daha detaylı bilgi almak için bize yazın. 

Teşekkürler, mesajınız ulaştı.

bottom of page