top of page

ORGANİZASYONEL MİMARİ VE STRATEJİK İŞGÜCÜ PLANLAMA

Kurumu geleceğe taşıyacak organizasyonel altyapıyı inşa et

Organizasyon mimarisi kavramı, organizasyon yapısı, kutular, bağlantılar, fonksiyon tanımları, rol ve yetkiler ve karar alma & yönetişim mekanizmaları ile birlikte formal /  informal iletişim ağlarını kapsayan organizasyonel etkileşimler ağının tamamını ifade ediyor. Bu çerçevenin doğru tanımlanması, çalışanların potansiyelini ortaya koyabileceği doğru “oyun alanının” belirlenmesi açısından kritik. Conscious Business, hiyerarşiden holokrasiye (veya diğer bir ifadeyle gelenekselden post-modern takım anlayışlarına uzanan bir çizgide) kurum ihtiyaçlarına uygun olarak en etkin organizasyonel mimarinin tasarlanması konusunda destek oluyor.

Ne Konuda Destek Olabiliriz?

 • Mevcut Organizasyon Etkinliğinin Analiz Edilmesi

 • Organizasyon Yapısı Tasarımı ve Dönüşüm Sürecinin Tasarlanması

 • İş Tasarımı ve Yetkinliklerin Modellenmesi

 • Formal İletişim Ağlarının & Karar Alma ve Yönetişim Mekanizmalarının Kurgulanması

 • Stratejik İşgücü Planlama ve Norm Kadro Analizleri

 • Organizasyonel Etkinlik Metriklerinin ve Ölçüm Metodolojilerinin Tanımlanması

 • Esnek & Holokratik Organizasyon ve Çalışma Tarzlarının Modellenmesi

 • Organizasyonel Ağ Analizi ve Kilit Çalışanların Belirlenmesi

 

Bakış Açımız

 

Kurumlar olgunlaşma sürecinin belirli bir aşamasında aşırı “uzmanlaşma”nın dezavantajlarının avantajlarından daha fazla hissedildiği bir noktaya geliyor. Bu evrenin tipik özellikleri şunlar;

 

 • Tekil güç odağı: En aşırı halinde, güç ve statü odaklı hiyerarşik yapıların katılaşır, kişisel güç son sözü söyler, genellikle «anlayış» yerine «emir demiri keser» anlayışı hakim olur

 • Aşırı uzmanlaşma: Kişiler, kendi pozisyonundan beklenenleri yapmaya aşırı odaklanır ve ortak amacı kaçırmaya başlar, bu da işbirliği yerine iç rekabet ortamı doğurur

 • Organizasyonu insanlar yerine işler etrafında kurmak: Kişilerden işe gelirken duygularını evde bırakması (hatta mümkünse yaratıcı düşüncelerini de) istenir ve kuru bir «rasyonellik» havası hakim olmaya başlar

 

“Kurumu geleceğe taşıyan organizasyon yapısını” kurarken, kutular ve bağlantıların ötesinde, inisiyatif almayı ve yaratıcılığı destekleyen, yetkilendirmeye odaklanan, çevikliği amaçlayan insan merkezli bir yapıyı hayata geçirmeye odaklanıyoruz.

İlgileniyorsanız Bize Yazın:

Süreçle ilgili daha detaylı bilgi almak için bize yazın. 

Teşekkürler, mesajınız ulaştı.

bottom of page