top of page

“GAMESTORMING" İLE ÇALIŞTAY FASİLİTASYONU

Stratejik toplantıları dağınıklıktan ve sıkıcılıktan kurtar, etkisini arttır

İyi yapılandırılmamış toplantılar zaman ve para kaybına yol açıyor. Özelilkle dönüşüm süreçlerinde bu kaynakların yönetimi daha da kritik. Bu anlamda kritik toplantı ve/veya çalıştayların net amaca, dinamik ve kolektif bir fikir yürütme sürecine, yüksek enerjili katılıma ve yapıcı sonuçlar üretmeye ihtiyacı var. Bu anlamda  oyunlaştırma ve beyin fırtınası tekniklerini harmanlayarak toplantı fasilitasyonunu en etkin şekilde yapmayı, katkı ve katma değeri arttırmayı amaçlıyoruz. Diğer bir ifadeyle iletişimsel tıkanıklıkları aşıp değişimi hızlandırmak için fasilitasyonun gücünden yararlanıyoruz.

Ne Konuda Destek Olabiliriz?

 • Strateji; Organizasyonel stratejilerin gözden geçirildiği & belirlendiği strateji odaklı toplantılar

 • Yaratıcılık; Yeni fikir üretme & beyin fırtınası odaklı toplantılar

 • Sağlıklı çatışma; Zor kararlar almayı gerektiren sıkı tartışma ve uzlaşma odaklı toplantılar

 • Planlama; Planlama ve yol haritası oluşturma odaklı toplantılar

 • Motivasyon; Motivasyon arttırma ve bağlılık oluşturma odaklı toplantılar

 • Problem çözme; Belirli bir problemin en doğru çözümüne ulaşma odaklı toplantılar

 

Bakış Açımız

Çoğu kurum büyüme ve olgunlaşma yolculuğunda danışmanlık ve eğitimlerden sıkça yararlanıyor. Bunlar temel olarak “bilgi vermeye” yönelik faaliyetler. Ancak organizasyonların en önemli ihtiyaçlarından biri de “alınan” bilginin daha sonra nasıl sindirileceği ve yaygınlaştırılacağının ortaya konulması. Bunu yaparken de organizasyonun kendi öz kaynaklarından (kendi çalışanlarının bilgisi, deneyimi ve potansiyeli) daha etkin yararlanması gerekiyor. Dolayısıyla fasilitasyon bizce strateji ve uygulama arasındaki boşluğu dolduran ve dışsal bilgiyi içsel bilgiye dönüştürmeye yarayan önemli bir araç. Etkili fasilitasyon ile;

 • Strateyi ile uygulama arasındaki köprüleri kurmak,

 • Konuşulmayan “zor” & politik konuları konuşabilmek,

 • Organizasyonel sosyalleşmeyi derinleştirmek ve değişim yönetimini hızlandırmak,

 • Fikir üretme & karar verme deneyimini iyileştirmek,

 • Toplantıları eğlenceli hale getirmek ve,

 • Kurumun danışmana bağımlılığını azaltmak ve kendi kaynaklarını keşfetmesine destek olmak mümkün.

İlgileniyorsanız Bize Yazın:

Süreçle ilgili daha detaylı bilgi almak için bize yazın. 

Teşekkürler, mesajınız ulaştı.

bottom of page