top of page

ORGANİZASYONEL BÜYÜME KOÇLUĞU PROGRAMI

Büyüme yolculuğunda ruhunu kaybetmeden süreçlerini sağlamlaştır

Organizasyonlar büyürken tıpkı insanlar gibi bir takım “olgunlaşma” evrelerinden geçiyorlar. “Start-up” oluşumlarından “öğrenen organizasyon” uzanan yolculukta en çok duraklanan ve pek çok kurumun “aşamadığı” evrenin adı ise “kurumsallaşma”. Yeni kurulan oluşumun “ruhu”, açıklığı ve doğaçlama kabiliyeti, yerini politika, prosedürlerin veya organizasyonel politiklerin hakimiyetindeki bir tür “aşırı” kurumsallaşmaya bırakıyor. Kurumsallaşma “sürdürülebilirliği” ve “hesap verilebilirliği” mümkün kıldığı ölçüde faydalı, ancak çoğu kurumsal organizasyon bunun için “ruhundan” taviz veriyor ve bir süre sonra rekabetin asli unsuru olan “yetenek”i çekememeye ve elde tutamamaya başlıyor ve ortadan kalkıyor. O yüzden diyoriz ki kurumsallaşma bir durak ve şirketlerin bu durağı “aşması" gerekiyor. Bunun için işbirliği, hatalardan ders çıkarma kültürü ve öğrenmeye açıklık, işgücü çeşitliliğinden yararlanma, inovasyon ve çeviklik gibi yetkinlikleri, uzmanlaşma ve kurumsallaşma ile kaynaştırabilmek gerekiyor. Conscious Business olarak büyüme sürecindeki “start-up”lardan kurumsallaşma yolculuğundaki aile şirketlerine organizasyonel gelişim koçluğu sunuyoruz.

 

Ne Konuda Destek Olabiliriz?

  • Organizasyonel Olgunluk Seviyesinin ve Mevcut Durumun Analiz Edilmesi

  • Organizasyonel Gelişim Programının Tasarlanması

  • Programın İşleyişinin Düzenli Olarak İzlenmesi ve Raporlanması

 

Program Hangi Tip Organizasyonları Hedefliyor?

  • “Start-up”lar: Yetenek yönetimi anlamında inovatif & yalın çözümler oluşturmayı amaçlayan ve/veya büyüme yolculuğunda insan yönetimi süreçlerini objektif ve adil zemine oturtmak “start-up” niteliğindeki organizasyonlar

  • Aile Şirketleri: Kurumsallaşma yolculuğunda organizasyon yapısı, iş tasarımı, işgücü planlama, yetkinlik modelleme gibi İK’nın altyapısı niteliğindeki unsurları iyileştirme, yetenek rekabetinde ön plana çıkmak için işveren markasını iyileştirme vb. dönüşüm aşamasındaki organizasyonlar

  • Kurumsal Yapılar: Kurumsallaşmanın avantajlarını kaybetmeden kurum kültürünü güncellemek, yeni kuşakların ihtiyaçlarını da dikkate alarak çağın gerekleri ile uyumlandırmak isteyen köklü organizasyonlar

 

Bakış Açımız

 

“Akıl yaşta değil baştadır” atasözünün organizasyonlar için de geçerli olduğunu düşünüyoruz; “olgunluk seviyesi” dediğimiz gösterge organizasyonun kuruluş tarihinden ziyade “kendini tanıması” ile ilişkili. Bunun için ise organizasyonun bir yanda fark yaratan güçlü kaslarını tanıması, diğer yanda ise öz-eleştiri kapasitesini arttırması gerekiyor. Bunun önündeki en büyük engellerden birisi ise motivasyon ve beceri eksiği olan çalışanlardan ziyade belki de “rolüne & işine “aşırı bağlı” patron veya yöneticiler”… Yaklaşımımız, kurumsallaşma yolculuğunu teorik bir “to-do” listesi olmaktan çıkararak, yöneticilerin motivasyon, tutum ve davranışları ile çalışan davranışlarını karşılıklı etkileşimi içinde değerlendirmek, süreç ve uygulamalar kadar bireysel değişim önceliklerini de ortaya koymaktır.

İlgileniyorsanız Bize Yazın:

Süreçle ilgili daha detaylı bilgi almak için bize yazın. 

Teşekkürler, mesajınız ulaştı.

bottom of page