top of page

WEBINAR

Belirsizlikler Çağında Organizasyon Yapısı Tasarımı

Esnekliği ve Sistematikliği Dengelemek

Organizasyon yapısı kavramı, organizasyon yapısı, kutular, bağlantılar, fonksiyon tanımları, rol ve yetkiler ve karar alma & yönetişim mekanizmaları ile birlikte formal /  informal iletişim ağlarını kapsayan organizasyonel etkileşimler ağının tamamını ifade ediyor. Bu çerçevenin doğru tanımlanması, belirsizlikler çağında çalışanların potansiyelini ortaya koyabileceği doğru “oyun alanının” belirlenmesi açısından kritik. 

 

Bu webiner, hiyerarşiden holokrasiye (veya diğer bir ifadeyle gelenekselden post-modern takım anlayışlarına uzanan bir çizgide) kurum ihtiyaçlarına uygun olarak, etkin organizasyonel mimarinin tasarlanması konusunda bazı faydalı ipuçları sunuyor.

Organizasyonel etkinlik analizi / 'health check' nasıl yapılır? 

Organizasyon yapısı tasarımı metodolojisi nedir?

'Organizasyonel derinlik (layers) ve genişlik (spans) nasıl belirlenir?

Soru & Cevap

Süre: 1 .5 saat

Kontenjan: 10 Kişi

Not: Webinar katılımı ücretsizdir. 

Teşekkürler, kaydınız alındı. Bilgi maili e-mail adresinize iletilecektir.

bottom of page